•  
  •  
 
Üyelerimizden Seçmeler
Selection of members
Serpil Kar
 
Yarışma Haberleri
Competition news
Haberler
Haberi Gönderen:
 
5. KalDer BURSA  ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI
 
  • 1

5. KalDer BURSA ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI

5. KalDer BURSA
ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI
ŞARTNAME

KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu Karikatürcüleri Derneği iş birliğinde; 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan 16. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında, 5. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması düzenlenecektir.
1. Yarışma konusu: “DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK”
Yarışmanın konusu hakkında açıklama: Efesli Filozof Herakleitos antik çağda oluşturduğu metafizik anlayışta varlık problemini ‘Panta rei’ sözcüğü ile açıklar. Ona göre evren sürekli akan bir süreçtir, başı sonu olmayan bir değişmedir. Bu süreçte değişmeyen ,sürüp giden hiçbir şey yoktur.

Şehirler ihtiyaçlar karşısında yeniden şekilleniyor. Yok olma riski taşıyan kaynaklar, doğayla barışık üretimi zorunlu kılıyor. Değişen müşteri beklentileri karşısında yenilikçi fikirler öne çıkıyor. Ülkeler ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yapılarını gözden geçiriyor. Ulusal kalkınma politika ve planlarında yeni stratejiler belirleniyor. Bugünün değişimleri, dönüşümleri bize antik çağın metafizik düşünürü Herakleitos’a hak verdiriyor sanki. Bugünün genç ve donanımlı yöneticileri iş dünyasında yerini alıyor ve zamanı etkin kullanmak, çağa hızla ayak uydurmanın kaçınılmazlığını görüyorlar. Sanayi ve hizmet sektörleri tüm hayat gibi bu dönüşüme ayak uydurmanın zorunluluğunu biliyor.

Böylece bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz KalDer uluslararası karikatür yarışmasının konusu da ‘DEĞİŞİMİ YÖNETMEK’ oluyor.

2. Yarışmaya son başvuru tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba
3. Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
4. Katılım: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatında bursa@kalder.org adresine gönderilebilir.
5. Gönderilen karikatürler yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Çalıntı ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabında 22.01.2018 - 31.01.2018 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6. Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında (afiş, kitap, albüm, kartpostal, broşür, davetiye, sergi vb) basılıp kullanılabilecek, internet ortamında yayınlanabilecektir. Eserlerden birisi 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan 16. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanılabilecektir. Bunun dışında tüm yayın hakları eser sahibine aittir. Yarışmaya eser gönderen sanatçı bu şartları kabul etmiş sayılır.
7. Ödüller:
- Birincilik Ödülü 3.000 TL ve plaket
- İkincilik Ödülü 1.500 TL ve plaket
- Üçüncülük Ödülü 750 TL ve plaket
- Üç adet mansiyon plaketi
- Anadolu Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü (plaket)
Açıklama: Ödül kazanan sanatçılara para ödülü ve plaketleri 2018 Mart ayı içerisinde gönderilecektir. Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak Dolar üzerinden yapılacaktır.
8. Sonuçlar 10 Şubat 2018 Cumartesi günü www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabından açıklanacaktır.

Organizasyon Sorumlusu: Arzu Özel
Eserlerin gönderileceği e-posta: bursa@kalder.org
İletişim bilgileri:
Tel: 0224 241 60 10
KalDer Bursa Şubesi (Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi)
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317/2 Nilüfer / Bursa / Türkiye

5. KalDer BURSA INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
SPECIFICATION

The Caricature Contest will be held with collaboration of KalDer Bursa Department and Anadolu Karikatürcüler Derneği (Anatolian Caricaturists Society) for the 5th time within the 16th Quality and Success Symposium which is going to take place in Bursa between 13th - 14th of April 2018.

1. Topic of the Contest: "MANAGING TRANSFORMATION"
Explanation about the topic of the contest: The Ephesians Philosopher Herakleitos explains the problem of being in the metaphysical understanding of ancient times with the word 'Panta rei'. According to him, the universe is a constantly flowing process, a change that has no beginning and end. In this process there is nothing that does not change and goes on.

Cities are being reshaped according to needs. The sources that are at risk of extinction, necessitate harmonious production with nature. Innovative ideas stand out in the face of changing customer expectations. Countries are examining their economic, social, cultural and technological structures. New strategies are identified in national development policies and plans. Today's changes and transformations seem to make it possible for us to grant Herakleitos, the ancient metaphysical thinker. Today's young and equipped managers take their place in the business world and see the inevitability of using the time effectively to keep pace with the era. Today's young and equipped managers take their place in the business world and see the inevitability of using the time effectively and keeping up with the times quickly. The industry and the service sectors know the necessity as much as in whole life, to keep pace with this transformation.

Thus, the Topic of the KalDer International Cartoon Contest, which we carried out this year, is "MANAGING TRANSFORMATION".

1. Last date for application: 17 January 2018, Wednesday
2. The contest is receptive internationally for all amateur and professional caricaturists.
3. Application: Limited with three (3) caricatures, may be e-mailed to bursa@kalder.org in 300 dpi jpg format.
4. The caricatures can be published, yet should not be awarded in another competition. The caricatures will be published at www.facebook.com/kalder.bursa social media account between 22.01.2018 - 31.01.2018 for detection of plagiarism and resemblance. Objections will not be considered after these dates.
5. Competing caricatures may be printed and used in KalDer organisations (posters, books, albums, postcards, brochures, invitations, exhibitions, etc.) and published in internet environment. One of the artworks may be used as the main visual of the 16th Quality and Success Symposium which will be held in Bursa between 13th to 14th of April 2018. All remaining publication rights belongs to the author. Competitors are considered to have an agreement in these conditions.
6. Prizes:
• 1st Place 3.000 TL and Plaque
• 2nd Place 1.500 TL and Plaque
• 3rd Place 750 TL and Plaque
• Three Honorable Mention Plaques
• Anatolian Caricaturists Society Special Award (Plaque)
Explanation: Reward money and plaques will be sent to respective winners in March 2018. Reward money will be paid according to exchange rates of the date of payment in USD for international artists.
7. Results will be announced at www.facebook.com/kalder.bursa social media account on 10 February 2018, Saturday.

Person in Charge of Organisation: Arzu Özel
E-mail Adress for the Works to be sent: bursa@kalder.org

Contact Information:
Phone: +90224 241 60 10
KalDer Bursa (Türkiye Kalite Derneği Bursa Department)
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317/2 Nilüfer / Bursa / Turkey

Üyelerimizden Makaleler
Our members articles